Spoedeisende hulp nodig?

Als u als patiënt van ons centrum met spoed medische hulp nodig heeft, neemt u contact op met:

Tijdens kantooruren: 070 406 31 95 

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Patiënten die in het Hyperbaar Geneeskundig Centrum worden behandeld en onverhoopt acute medische zorg nodig hebben, worden naar het HagaZiekenhuis verwezen voor behandeling.