De vergoeding

De behandelingen in het Hyperbaar Geneeskundig Centrum betreffen in het algemeen verzekerde zorg uit het basispakket en worden volledig vergoed. Dit is afhankelijk van de indicatiestelling. Bij uw intake wordt de indicatie vastgesteld.

Verwijsprocedure

Om de behandeling vergoed te krijgen is een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist nodig. In de verwijsbrief dient onder andere een diagnose te staan met het verzoek tot behandeling met hyperbare zuurstoftherapie.

Zorgovereenkomst

Met onderstaande verzekeraars heeft Stichting Hyperbaar Geneeskundig Centrum recentelijk een zorgovereenkomst gesloten, waarin onder andere de kwaliteit van zorg is vastgelegd.