Hyperbare zuurstof therapie

Hyperbare zuurstof therapie

Hyperbare zuurstoftherapie betekent letterlijk het inademen van zuurstof bij een verhoogde atmosferische druk. In de praktijk komt het er op neer dat mensen 100% zuurstof krijgen toegediend via een masker, in een kamer waar de druk groter is dan de luchtdruk op zeeniveau (1 atmosfeer).

Tijdens een hyperbare behandeling brengen wij patiënten op een druk van 2,5 atmosfeer. Daar laten we hen 100% zuurstof ademen. Door deze combinatie ontstaat er 12 maal zoveel zuurstof in het lichaam.

Door de extreem grote hoeveelheid zuurstof kan dit zich veel verder uit de vaten naar het omliggende weefsel  verplaatsen, neemt de hoeveelheid vocht (oedeem) in de weefsels af, wordt er meer en een betere kwaliteit collageen en botweefsel gemaakt, neemt de afweer toe, werken antibiotica beter, treedt er vaatnieuwvorming op en gaan bacteriën te gronde.

Hyperbare zuurstoftherapie geldt voor een aantal indicaties als reguliere geneeskunde die de zorgverzekeraars volledig vergoeden vanuit de basis zorgverzekering.

De meest behandelde erkende indicaties zijn: