Uitleg behandeling

Uitleg behandeling

Hieronder wordt op hoofdlijnen de stappen genoemd die een patiënt bij ons doorloopt.

Afspraak maken

Wanneer u als patiënt op een intakegesprek wilt komen, kunt u bellen voor een afspraak via 070 - 406 31 95. Tijdens het maken van deze afspraak wordt gekeken naar een geschikte tijd voor een intakegesprek met een van onze artsen. Verder krijgt u informatie over welke gegevens wij van u willen hebben voor onze administratie. Ook vragen wij de verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist en een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Wij maken onderscheid tussen twee patiëntgroepen:
- Patiënten die specifiek verwezen zijn voor een behandeling met hyperbare zuurstof;
- Patiënten die initieel geen hyperbare zuurstoftherapie, maar wondbehandeling ondergaan.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, waarvoor een uur wordt uitgetrokken, wordt uitgebreid ingegaan op uw gezondheid en de specifieke problemen waarvoor u bij ons in het centrum bent. Aansluitend zal lichamelijk onderzoek verricht worden om uw aandoening zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Eventueel zal nog aanvullend onderzoek afgesproken worden.
Voor patiënten die een wondbehandeling ondergaan (en geen hyperbare zuurstoftherapie) gaat speciale aandacht uit naar het specifieke wondonderzoek. Hierbij wordt zonodig aanvullende onderzoek bepaald, als dit nog niet door de verwijzer is verricht. Ook wordt een foto van de wond genomen, nadat deze is schoongemaakt.

Aan het eind van het intakegesprek wordt het behandelplan opgesteld en met u doorgesproken.

Start therapie

Als u in aanmerking komt voor hyperbare zuurstoftherapie wordt er een tijd afgesproken met de planner, waarop u dagelijks wordt verwacht op ons centrum. Op de startdag wordt u een half uur voor aanvang van de sessie verwacht om nog extra instructie te krijgen aangaande het klaren en de veiligheidsmaatregelen. Ook in de drukkamer wordt hier tijdens de eerste sessie extra aandacht aan besteed. U mag bijvoorbeeld nooit met onbedekte wonden in de drukkamer plaatsnemen.
Als u bij ons behandeld gaat worden voor een wond wordt een inschatting gemaakt hoe vaak u naar het HGC komt voor herbeoordeling. Gedurende de therapie kan het voorkomen dat aanvullende onderzoeken opnieuw zullen worden gedaan als de situatie is veranderd. Deze inschatting wordt gemaakt door een wondconsulente en / of de HGC-arts.

De sessies starten en eindigen op de volgende tijden:

1e sessie: 08.30 uur - 10.20 uur;
2e sessie: 10.50 uur - 12.40 uur;
3e sessie: 13.10 uur - 15.00 uur;
4e sessie: 15.30 uur - 17.20 uur;
5e sessie: 17.50 uur - 19.40 uur.

Tussenbeoordeling

Na iedere 10e sessie met hyperbare zuurstoftherapie wordt een evaluatie ingepland bij de HGC-arts. Hiervoor maakt de secretaresse een afspraak welke zich automatisch herhaalt om de twee weken. De afspraken worden zoveel mogelijk ingepland rond de tijd van uw behandelsessie.
Na 30 sessies wordt een grote evaluatie ingepland waarbij het behandelplan bekeken wordt en zo nodig bijgesteld. Ook wordt op dit tijdstip de verwijzer en huisarts geïnformeerd over de voortgang en eventuele aanpassingen in het behandelplan.
Voor patiënten die een wondbehandeling krijgen geldt dat er iedere 6 weken een evaluatie plaats vindt. Tijdens deze evaluatie wordt ook een foto van de wond gemaakt.

De verwijzer en huisarts zullen elke 3 maanden op de hoogte worden gebracht over de vorderingen.

Eindevalutatie

Na de laatste behandeling heeft u een eindevaluatie met uw behandelend arts. Daarbij worden ook mogelijke alarmsymptomen en leefregels met u besproken. Ook wordt besproken dat u bij klachten altijd contact kan opnemen met HGC.

Aan het eind van de behandeling informeren wij schriftelijk uw huisarts en behandelend specialist