Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Videopresentatie Keurmerk ZKN

Kwaliteitskeurmerk ZKN

Het hyperbaar geneeskundig centrum is toegetreden als lid ZKN.
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland.

Om de patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA), een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

ZKN is als vereniging erkend om namens alle zelfstandige behandel centra (ZBC’s) onderhandelingen te voeren met het Ministerie van Volksgezondheid. Alle klinieken hebben een vestigingsvergunning van het Ministerie van VWS.

Meer informatie kunt u vinden op www.zkn.nl

 

BIG

Onze artsen en wondconsulenten zijn BIG geregistreerd:

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.
 

WTZI

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum is door de IGZ geclassificeerd als zorginstelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI). Periodiek worden wij bezocht door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De IGZ handelt vanuit het perspectief van de burger en richt zich op problemen die burgers niet zelf kunnen beoordelen of beïnvloeden. Meer informatie is te vinden op www.igz.nl

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum en haar medewerkers zijn bij de volgende vakorganisaties aangesloten:

  • NDC ( Nederlands Duik Centrum);
  • EUBS (European Underwater Barometrical Society);
  • Ebass (European Baromedical Association);
  • WCS (Woundcare Consultant Society).